מיון וחיפוש
  • נקה טופס
נתוני האתר

17,014

עלונים וגליונות

543

סוגי עלונים

917

נושאים שונים

146,114

הורדות מהאתר

תגית: שופר

חדש בקרבי חשון תש"פ

מאמר פתיחה (הרה"ג עמרם קרח שליט"א) מדרכיו של אברהם אבינו ביאור פסוקי התורה והפסק טעמיהם. מענינא דיומא (הרה"ג ישראל בן יוסף שליט"א) פשקווילים – האם

בית נאמן סוכות תש"פ

נושאי השיעור פיוט "לך אלי תשוקתי"  שהקב"ה "נמצא" ומשגיח. להיזהר מחומרות שמביאות לידי קולות. דין חולים בצום יום הכיפורים.  "וחי בהם" ולא שימות בהם. "כל

בית נאמן יום כיפור תש"פ

נושאי השיעור עם ה' אנחנו. כשרות עוף "פניניה".  תיקון חצות וסליחות בערב ראש השנה.  התפלה האחרונה של תשע"ט.  "חבושים" בסימנים של ראש השנה.  בכיה בתפלות

בית נאמן נצבים תשע"ט

נושאי השיעור פיוט "יה שמע אביוניך". ביאור הפיוט "יצו האל לדל שואל". רבי יהודה הלוי. כבוד התורה ולומדיה.  אמירת תחנון בסליחות ​​בער"ה ותענית ביום זה. 

בית נאמן כי תבוא תשע"ט

נושאי השיעור נסי ה' במלחמת ששת הימים.  בניני התאומים.  לחפש את הטוב בכל דבר.  מצות שלוח הקן (ואם "ואת הבנים תקח לך" רשות או חובה}. 

חדש בקרבי אלול תשע"ט

מאמר פתיחה (הרה"ג ארז רמתי שליט"א) השופר – זכות העקידה כיצד נחשבת תקיעת השופר 'כאילו עקדתם עצמכם לפני' בכל דור ודור? מענינא דיומא (הרה"ג ישראל

אזמרה לשמך נצבים תשע"ח

דיני ערב ראש השנה תענית בערב ראש השנה אמרית תחנון תקיעת שופר התרת נדרים דיני ליל ראש השנה דיני הדלקת נרות מדיני האכילה בראש השנה

גלילה לראש העמוד

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית