מיון וחיפוש
  • נקה טופס
נתוני האתר

17,014

עלונים וגליונות

543

סוגי עלונים

917

נושאים שונים

146,114

הורדות מהאתר

פרשה: תרומה

עין יצחק תרומה תש"פ

זֵכֶר ל'מחצית השקל' – כמה ולמי? | ההכרזה על תרומת השקלים | נתינת זֵכֶר ל'מחצית השקל' – לכפרה | מהו שיעור 'מחצית השקל' בימינו? |

משמיע ישועה תרומה תש"פ

ציצים ופרחים על פרשת השבוע וענינא דיומא שנאמרו בשיעורי השבוע של מורינו הגה"צ אבד"ק ברכת מנחם שליט"א 126 צפיות

אהל מועד תרומה תש"פ

לדברי תורה וחסידות מרבותינו הקדושים מלעלוב | שיחת קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 157 צפיות

מודה אני תרומה תש"פ אידיש

לקט רשימות רעיונות התחזקות באמונה ובטחון וקבלת יסורים מהרה"ח ר' מרדכי יצחק בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו בעת אמירת "מודה אני" מידי יום ביומו בבית

שיעורי ליל שבת תרומה תש"פ

שכר יהודי שיתפלל ויאמר אחריו קדיש, ובהגיע העת התפלל גם על חשבון חיובים קודמים אחרים, האם מגיע לו בעבור אותם התפילות? 120 צפיות

המקורבים תרומה תש"פ

גיליון שבועי לחניכי הישיבות בני התורה המקורבים לאורו של רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א 124 צפיות

בית נאמן תרומה תש"פ

ארבע פרשיות | לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח | שבתות הפסקה | "זכר למחצית השקל" | פרשת זכור דאורייתא או דרבנן? | אם נשים

אזמרה לשמך תרומה תש"פ

דיני קריאת פרשת זכור | חיוב קריאת 'זכור דאוריתא או דרבנן | האם נשים חיבות ב'זכור' | אופני קריאת 'זכור' לנשים | כמה ספיקות בדין

מעשה ניסים תרומה תש"פ

ביטאון מוסדות "כרם שלמה למען שמו באהבה" מיסודו של הצדיק המקובל הרב ניסים מויאל זצ"ל 116 צפיות

גלילה לראש העמוד

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית