מיון וחיפוש
  • נקה טופס
נתוני האתר

17,014

עלונים וגליונות

543

סוגי עלונים

917

נושאים שונים

146,114

הורדות מהאתר

פרשה: חנוכה

אזמרה לשמך מקץ-חנוכה תש"פ

תפילת מנחה מוקדמת בערב שבת חנוכה | זמן הדלקת נרות בערב שבת חנוכה | נרות חנוכה ואח"כ נרות שבת | הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

דרישה וחקירה ויגש תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות והחקירות | מרגליות שאול | שמחת

עין יצחק מקץ-חנוכה תש"פ

טבילת כוסיות לנרות חנוכה | האם צריך להטביל כוסיות לשתיה שנמלך להדליק בהן? | האם צריך להטביל כלים חד-פעמיים וכלי אלומיניום? | האם מותר להשתמש

מודה אני מקץ-חנוכה תש"פ אידיש

לקט רשימות רעיונות התחזקות באמונה ובטחון וקבלת יסורים מהרה"ח ר' מרדכי יצחק בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו בעת אמירת "מודה אני" מידי יום ביומו בבית

פשטא מקץ-חנוכה תש"פ

פשטות המתחדשים במקרא באגדה ובעבודת ה', מתורתו של הגאון רבי דוד לייבל שליט"א 110 צפיות

בית נאמן מקץ-חנוכה תש"פ

תהלים מבטלים גזירות. | ההפגנות נגד חילולי השבת. | לקרוא בערב חנוכה בנבואת חגי. | המתארח בשבת, היכן ידליק בליל שבת ובמוצ"ש. | הדלקה ברחוב וכיו"ב. |

התקשרות מקץ-חנוכה תש"פ

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 109 צפיות

לקראת שבת מקץ-חנוכה תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו הקדושה לקראת שבת מלכתא. 118 צפיות

שואלין ודורשין מקץ-חנוכה תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב דק"ק אבי עזרי מרכז פתח תקוה

שבילי פנחס חנוכה תש"פ

"בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן" המסע הנפלא של פך השמן במקלו של יעקב שנעלם מעינו של אליפז ונעשה בו נס ח 138

גלילה לראש העמוד

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית