• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

איש לרעהו צו תש"פ

המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת נושא: כיצד משמשת הבדידות כתרופה 2 צפיות

התקשרות צו תש"פ

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 3

המלמד צו תש"פ

המלמד מתכוננים לפרשה – גיליון להורים 4 צפיות

חזקו צו תש"פ

גיליון חיזוק מיוחד לנוכח הזמן בו אנו נתונים 12 צפיות

אור השבת צו תש"פ

האם מותר לקחת תרופה או חיסון בשבת כנגד הקורונה? 7 צפיות

משכן שילה צו תש"פ

דברי תורה בהלכה ובאגדה, הגיגי מוסר ופרפראות בשילוב הנהגות ועובדות מגדולי ישראל לעודד הלבבות ליראת ה' 10 צפיות

שיחות חיזוק צו תש"פ

שיחות מפי הרב אורן נזרית שליט"א מתוך סדרת הספרים שיחות חיזוק 7 צפיות

מודה אני ויקרא-צו תש"פ

לקט רשימות רעיונות התחזקות באמונה ובטחון וקבלת יסורים מהרה"ח ר' מרדכי יצחק בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו בעת אמירת

מודה אני ויקרא תש"פ אידיש

לקט רשימות רעיונות התחזקות באמונה ובטחון וקבלת יסורים מהרה"ח ר' מרדכי יצחק בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו בעת אמירת

דרישה וחקירה צו-פסח תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

תורתך שעשועי צו תש"פ

יו"ל ע"י בית מדרש לבעלי בתים ולגמלאים – גני הדר פתח תקוה ראש הכולל – הרב זכריה אינגבר. עורך

פרחה הגפן ויקרא תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 8 צפיות

עטרת מרדכי ויקרא תש"פ

חידושים בפרשה | מפסקי הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל | מעשיהם של צדיקים 8 צפיות

מכון שבתך ויקרא תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 18 צפיות

אהל מועד ויקרא תש"פ

לדברי תורה וחסידות מרבותינו הקדושים מלעלוב | שיחת קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 19 צפיות

קרני אור ויקרא תש"פ

קהילת חסידי ברסלב בנשיאות הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א 13 צפיות

קרוב השם ויקרא תש"פ

הרחבת הדעת והתעלות רוחנית עפ"י תורת הצדיקים | שיעורי ביהמ"ד קרוב השם שנמסרו מפי המשפיע הרה"ח ר' דוד גבירצמן

פנינים יקרים ויקרא תש"פ

מתורת רבותינו הקדושים מביאלא • ליקוטי אמרים ככתבם וכלשונם מספרי רבותינו הקדושים • 10 צפיות

קול ששון ויקרא תש"פ

פרשת שבוע | הילולא דצדיקיא | פינת השמחה בדיחות | פינת המזל טוב פעה'ק צפת 17 צפיות

מתוק מדבש ויקרא תש"פ

לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י הרב ברוך בוקרה שליט"א 16 צפיות

לקראת שבת ויקרא תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

שלהבת ויקרא תש"פ

מיסודם של הגאון ר' שמשון דוד פנקוס זצוק"ל והגאון ר' עזריאל טאובר זצוק"ל 24 צפיות

רחשי לב ויקרא תש"פ

ליקוטי מאמרים ודברי חיזוק ואמונה מספרים הקדושים על פרשת השבוע 14 צפיות

הבינני ויקרא תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן' 20 צפיות

דברי תורה ויקרא תש"פ

דברי תורה מאת כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק אבדק"ק צאנז-קלויזענבורג זצוקלל"ה 14 צפיות

היכל הקודש ויקרא תש"פ אידיש

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 14 צפיות

דברי מאיר ניסן תש"פ

גליון תורני בהלכה, אגדה ומוסר מאוצרותיו של הרה"ג רבי מאיר סנדר שליט"א מו"צ בירושלים תובב"א ומח"ס 'דברי מאיר' ועוד

בארה של תורה ויקרא תש"פ

פשט עיון ודרש בפרשת השבוע ופניני השקפה ומוסר / נכתב ונערך ב"ה ע"י הרב ראובן גולן 15 צפיות

תוספת שבת צו תש"פ

מדברי רבותינו זצוק"ל ושיבדלחט"א במעלת תפילת מנחה בערש"ק וקדושת השבת 19 צפיות

פניני בית לוי צו תש"פ

עלון לפרשת השבוע פניני בית לוי שע"י בית הכנסת "בית לוי" בית וגן ירושלים 14 צפיות

דעת זקנים ויקרא תש"פ

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה, והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל 25 צפיות

בית מרן ויקרא תש"פ

הלכות פסח | קבלת הוראות מרן | חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים, ובפסח | דין חלב נכרי ואבקת חלב

שואלין ודורשין ויקרא תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

עטרת תפארת ויקרא תש"פ

במחיצת רבינו הגדול מרן בעל "אילת השחר" זצוקללה"ה טור שבועי מהחברותא הגרמ"י שנידר שליט"א 14 צפיות

מאמר דניאל ויקרא תש"פ

לפרשת השבוע מלווה בסיפורי צדיקים וחיזוקים מגדולי הרבנים | לוח הילולת הצדיקים להשבוע 24 צפיות

שלח לחמך ויקרא תש"פ

פניני המלבי"ם | סיפור לשבת | פלא יועץ | ספר העיקרים | כתר מלכות | נצור לשונך 20 צפיות

טיב השיחות שביעי של פסח

ובו חיזוקים מלהיבים להתעורר ולהתחזק בעבודת התפילה והתשובה ובלימוד התורה מהרה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א 17 צפיות

טיב השיחות חג הפסח

ובו חיזוקים מלהיבים להתעורר ולהתחזק בעבודת התפילה והתשובה ובלימוד התורה מהרה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א 17 צפיות

טיב השיחות שבת הגדול

ובו חיזוקים מלהיבים להתעורר ולהתחזק בעבודת התפילה והתשובה ובלימוד התורה מהרה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א 17 צפיות

זרע שמשון מנוקד ויקרא תש"פ

פנינים נפלאים ומתוקים על הפרשה מתוך הספר המסוגל זרע שמשון שחיברו המקובל האלוקי הקדמון רבי שמשון חיים נחמני זצוק"ל

המקורבים ויקרא תש"פ

גיליון שבועי לחניכי הישיבות בני התורה המקורבים לאורו של רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א 20 צפיות

דרך הבעש"ט ויקרא תש"פ

הכל בעזרת השם איך קורה לנו שבלי שימת לב אנו רותמים את הקב"ה להצלחות שלנו… ומה המבט הנכון שצריך

שבת טיש צו תש"פ

ספורים ואגדות פנינים ופרפראות מדות והליכות 22 צפיות

התקשרות ויקרא תש"פ

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 24

משכן שילה ויקרא תש"פ

דברי תורה בהלכה ובאגדה, הגיגי מוסר ופרפראות בשילוב הנהגות ועובדות מגדולי ישראל לעודד הלבבות ליראת ה' 174 צפיות

עלה לתרופה ויקרא תש"פ

גליון שבועי למבקשי התרופה והעצה לעובדא למעשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א 23 צפיות

שבת בשבתו ויקרא תש"פ

פרשת השבוע | ילקוט"י דיני תפילת מוסף בשבת | אור החיים הקדוש | הבית השלם | סיפור לשבת 21

תוספת שבת ויקרא תש"פ

מדברי רבותינו זצוק"ל ושיבדלחט"א במעלת תפילת מנחה בערש"ק וקדושת השבת 18 צפיות

דרישה וחקירה ויקרא תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

זרע שמשון המבואר צו תש"פ

דרוש מתוך הספר המסוגל "זרע שמשון" שחברו הגאון המקובל האלוקי חסידא קידשא רבנו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני

תורתך שעשועי ויקרא תש"פ

יו"ל ע"י בית מדרש לבעלי בתים ולגמלאים – גני הדר פתח תקוה ראש הכולל – הרב זכריה אינגבר. עורך