• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

מעדני אשר וארא תש"פ

חולה הנמצא במקום שאסור לברך האם מותר לאכול בלא ברכה? | חולה הנמצא במקום שאסור לברך ורוצה להריח בשמים

שואלין ודורשין וארא תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

הבינני וארא תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן'

בית נאמן וארא תש"פ

חכמת וגדולת הרמב"ם ע"ה. | רבי יעקב אבוחצירא ע"ה. | רבי ישראל אבוחצירא (הבבא סאלי) ע"ה. | מרן רבי כלפון משה

בית מרן וארא תש"פ

הלכות ברכות | חיוב הנשים בברכת המזון, ואם אשה נאמנת להעיד לאיש שבירך | ברכות על מצוות שנשים פטורות

לקראת שבת וארא תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

ואביטה וארא תש"פ

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

דברי השירה וארא תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב

עומק הפשט וארא תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | מחיצות זזות בשבת

דרישה וחקירה וארא תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

עין יצחק שמות תש"פ

מד-חום חד פעמי בשבת | האם יש בכך איסור כתיבה בשבת? | האם מותר לשאול באורים-ותומים בשבת? | מהי

מעדני אשר שמות תש"פ

האם עדיף לשלוח ציבור שיש לו צרות דמתפלל יותר בכוונה? | מי שמחזיר כשמביישים אותו האם נקרא רשע? |

האיחוד בחידוד שמות תש"פ

עלון לאברכי כולל ולבני הישיבות ולכל לומדי התורה המאחד בקרבו חידודים ותשובות בהלכה ובאגדה

בית נאמן שמות תש"פ

"ושמרו בני ישראל את השבת" | להנצל מעין הרע | ספרי הרמב"ם ע"ה. | מוסרי הרמב"ם ומידותיו הטובות | ספר "מורה

הבינני שמות תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן'

אזמרה לשמך שמות תש"פ

בדין שניים מקרא ואחד תרגום | צורת הקריאה | האם די בקריאת שניים מקרא עם פירוש רש"י | האם

שואלין ודורשין שמות תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

לקראת שבת שמות תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

ואביטה שמות תש"פ

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

בית מרן שמות תש"פ

הלכות ברכות | שינוי מקום בסעודה | חומר איסור ברכה לבטלה | סב"ל נגד מרן, גם במקום ברכה שאינה

עומק הפשט שמות תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | ספינר עם סוכריות בשבת

דברי השירה שמות תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב

דרישה וחקירה שמות תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

נוה ההיכל ויחי תש"פ

מזיק או עושה מלאכה בשבת על ידי עין הרע, סגולה ושמות ועין אלקטרונית

האיחוד בחידוד ויחי תש"פ

עלון לאברכי כולל ולבני הישיבות ולכל לומדי התורה המאחד בקרבו חידודים ותשובות בהלכה ובאגדה

עין יצחק ויחי תש"פ

עשרה בטבת | מהי מטרת צום עשרה בטבת? | מדוע חמור צום עשרה בטבת יותר משאר צומות? | האם

בית מרן ויחי תש"פ

הלכות ברכות | המסופק אם בירך רשאי לאכול בלא ברכה | חצי שיעור במצות עשה | פת פחות מכזית

אזמרה לשמך ויחי תש"פ

בדין גזרת "שטרי הדיוטות" | לדעת המשנה ברורה אסור לקרוא עיתונים בשבת | האם מותר לקרוא ספרי מדע, אנלית

שואלין ודורשין ויחי תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

לקראת שבת ויחי תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

הבינני ויחי תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן'

בית נאמן ויחי תש"פ

בנוסח "על הנסים". | תרגום התורה ליוונית. | תחילת לימוד "הדף היומי". | לימוד דף היומי עם הלכה. | ביאור סוגית הגמרא בתחילת

ואביטה ויחי תש"פ

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

עומק הפשט ויחי תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | 'בשמים יזכירו לאדם את כל התורה שלמד'

מעדני אשר ויחי תש"פ

כשאבא מצוה בחייו לעשות דבר לאחר מותו האם צריך לשמוע בקולו? | האם עיקר מצות כיבוד תלוי בלב? |

מעדני אשר סיום הש"ס תש"פ

מי שלא זכה לסיים הש"ס ומשתתף בסיום האם נחשב כאילו שסיים את הש"ס כולו? | האם במעמד סיום הש"ס

דברי השירה ויחי תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב

דרישה וחקירה ויחי תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

האיחוד בחידוד ויגש תש"פ

עלון לאברכי כולל ולבני הישיבות ולכל לומדי התורה המאחד בקרבו חידודים ותשובות בהלכה ובאגדה

אזמרה לשמך ויגש תש"פ

דיני טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו | הגדרת צורך מקומו | פתיחת דלת תנור בשבת להוציא אוכל ממנו

שואלין ודורשין ויגש תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

לקראת שבת ויגש תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

עין יצחק ויגש תש"פ

משא הקודש של מרן הראשון לציון שליט"א מעמד סיום הש"ס המרכזי, מחזור י"ג, היכל ארנה, יום ב' טבת תש"פ

מעדני אשר ויגש תש"פ

האם יש איסור לברך גוי משום איסור לא תחנם? | האם כשיש גוי בבית בשעת ברכת המזון צריך להחליף

הבינני ויגש תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן'

בית נאמן ויגש תש"פ

עם ישראל מאמין בבורא עולם | גם הנצרות והאיסלאם באו לעולם בשביל ישראל. | תענית ותיקון חצות בערב ראש חודש. |

בית מרן ויגש תש"פ

הלכות ברכות | אלו ברכות מדאוריתא ואלו מדרבנן | ספק דרבנן לקולא וספק ברכות להקל | הפסק שש שעות

עומק הפשט ויגש תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | ' 'עבידנא יומא טבא לרבנן'

ואביטה ויגש תש"פ

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

דברי השירה ויגש תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב

דרישה וחקירה ויגש תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

עין יצחק מקץ-חנוכה תש"פ

טבילת כוסיות לנרות חנוכה | האם צריך להטביל כוסיות לשתיה שנמלך להדליק בהן? | האם צריך להטביל כלים חד-פעמיים

וישמע משה מקץ תש"פ

האם מותר לעבור על הוראת בעל המלון ולהדליק נר חנוכה בחדר? | מי ששכח אתה חוננתנו וחזר והתפלל האם

מעדני אשר מקץ-חנוכה תש"פ

האם יש חיוב להודות להקב"ה בכל רגע ורגע על הניסים שעושה עמנו בכל רגע דכל נשימה ופסיעה זה נס?

חדש בקרבי טבת תש"פ

מאמר פתיחה (הרה"ג יחיאל בסיס שליט"א) נס פח השמן הטהור מענינא דיומא (הרה"ג ישראל בן יוסף שליט"א) לחם משנה

בית נאמן מקץ-חנוכה תש"פ

תהלים מבטלים גזירות. | ההפגנות נגד חילולי השבת. | לקרוא בערב חנוכה בנבואת חגי. | המתארח בשבת, היכן ידליק בליל

עומק הפשט מקץ-חנוכה תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | 'זמן הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת'

לקראת שבת מקץ-חנוכה תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

שואלין ודורשין מקץ-חנוכה תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

שיעורי ליל שבת וישב תש"פ

עירב מעט משאר השמנים ברוב שמן זית, האם יש כאן 'ביטול ברוב' ומקיים בזה מצות הדלקה מן המובחר?

דרישה וחקירה מקץ-חנוכה תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

האיחוד בחידוד וישב תש"פ

עלון לאברכי כולל ולבני הישיבות ולכל לומדי התורה המאחד בקרבו חידודים ותשובות בהלכה ובאגדה

ואביטה וישב תש"פ

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות מהרב יצחק גינזבורג שליט"א

אזמרה לשמך וישב-חנוכה תש"פ

איסור אכילה ומלאכה לפני הדלקת נרות | מלאכה לאחר הדלקת נרות | זמן ההדלקה | הדלקת נר חנוכה ותפילת