• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

נתיבים לכשרות ניסן תש"פ

עדכונים / בענייני פסח | כשרות המשאפים לפסח ולשאר ימות השנה | עניני הכשרת וטבילת כלים | האם מועילה

דרישה וחקירה צו-פסח תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

עין יצחק ויקרא תש"פ

ה'קורונה' – במחשבה ובמעשה | כיצד לקיים את מניני התפילות? | האם ניתן להשלים מנין עשרה דרך מרפסות? |

בית נאמן ויקרא תש"פ

שמירת השבת | חובת לימוד תורה | לשמור על הוראות משרד הבריאות | להתחזק ֵ ב"אהבת רעים" | ס"ת

לקראת שבת ויקרא תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

הבינני ויקרא תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן' 20 צפיות

דברי השירה ויקרא תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב 10 צפיות

מעדני אשר ויקרא תש"פ

מדוע הכשירה התורה להביא לקרבנות רק בהמות ולא חיות טהורות? | מדוע אי אפשר להביא קרבנות מן הדגים? |

בית מרן ויקרא תש"פ

הלכות פסח | קבלת הוראות מרן | חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים, ובפסח | דין חלב נכרי ואבקת חלב

שואלין ודורשין ויקרא תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

וכל מאמינים צו תש"פ

עלון שבועי מבית "בני אמונים" להתחזקות בעניית אמן בתפילה ובברכות 13 צפיות

עומק הפשט ויקרא תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | זהירות מנגיף הקורונה 16 צפיות

דרישה וחקירה ויקרא תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

מים חיים ויקרא תש"פ

שאלות מצויות מהרב יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביהכ"נ צא"י דברי שיר בני ברק 38 צפיות

מעדני אשר ויקהל-פקודי תש"פ

האם מותר ללמוד תורה ליד חולי קורונה דהתורה מגין דשלוחי מצוה אינם ניזוקים?האם יש מצות ביקור חולים בחולה במחלת

לקראת שבת ויקהל-פקודי תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

בית נאמן ויקהל-פקודי תש"פ

להאמין שיהיה טוב | להיזהר בכבוד התורה ולומדיה | כשרות המאכלים | להפריש צדקה יותר מרגילותו | מדיני ברכת

בית מרן ויקהל-פקודי תש"פ

הלכות פסח | נגיף הקורונה | חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים, ובפסח | מעלת הנזהר מחמץ כל שהוא בפסח

עין יצחק ויקהל-פקודי תש"פ

ה'קורונה' בהלכה | השוהה בבידוד – האם רשאי לצאת לתפילה בציבור? וכיצד ינהג? | אלו תפילות יש להתפלל? ומהן

יחוה דעת כי תשא תש"פ

איסור חמץ בפסח במשהו וענייני מכירת חמץ | חמץ בפסח במשהו | טעם הדין שחמץ בפסח במשהו | איסור

מעדני אשר כי תשא תש"פ

מדוע בפיקוח נפש מותר לחלל שבת ולא אמרינן שהמצוה תגין שלא לו נזק שומר מצוה לא ידע דבר רע?

בית נאמן כי תשא תש"פ

קריאת פרשת זכור וקריאת מגילה ליושבים בבידוד | ברכת "הרב את ריבנו" ביחיד | לקרוא בליל פורים "פיטום הקטורת"

אזמרה לשמך כי תשא תש"פ

דיני תפילת שמונה עשרה בנסיעה ובישיבה | תפילה לנוסע ברכב ציבורי | תפילה קצרה כשאינו יכול להתפלל בעמידה |

לקראת שבת כי תשא תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

בית מרן כי תשא תש"פ

בעניין מגפת הקורונה | להרבות תפילה למניעת המגפה הנוראה | החובה לשמור על כללי הרופאים | זהירות מלהזיק אחרים

דברי השירה כי תשא תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב 15 צפיות

עין יצחק כי תשא תש"פ

מבודדי ה'קורונה' במצוות הפורים | השתדלות בתפילה לעצירת המגיפה | החובה ההלכתית לשמור על הנחיות משרד הבריאות | חובת

עומק הפשט כי תשא תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | כשרות משקאות חריפים 9 צפיות

הבינני כי תשא תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן' 20 צפיות

אזמרה לשמך תצוה תש"פ

דיני קריאת פרשת זכור | דקדוק הקריאה במילה זכור | דיני משלוח מנות | משלח מנות לקטן | משלוח

פני שבת נקבלה צו תש"פ

סדר לימוד הלכות שבת סמוך לכניסת השבת | סימן רצג דיני תפילת ערבית במוצאי שבת 20 צפיות

יחוה דעת תצוה תש"פ

פרטי דינים בהלכות ספר תורה ובדין חובת הנשים בשמיעת זכור | ספרדי השומע זכור בספר תורה אשכנזי ולהיפך |

עין יצחק תצוה תש"פ

פרשת 'זכור' – הספר-תורה והמבטא | קריאת פרשת 'זכור'- מדאורייתא או מדרבנן? | קריאת פרשת 'זכור' בספר-תורה המהודר ביותר

מעדני אשר פורים תש"פ

שיכור שחילק הרבה כסף בפורים האם צריכים להחזיר לו את זה? | מי ששלח משלוח מנות והמקבל היה שיכור

לקראת שבת תצוה תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

יין ישן תצוה תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 10 צפיות

שואלין ודורשין פורים תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

שואלין ודורשין תצוה תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

בית נאמן תצוה תש"פ

בוחרים בה' ובתורתו | שיעור "זכר למחצית השקל" | שיעור "מתנות לאביונים" | "חייב איניש לבסומי בפוריא" | דקדוקים

דברי השירה פורים תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב 9 צפיות

דברי השירה תצוה תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב 11 צפיות

בית מרן תצוה-פורים תש"פ

הלכות פורים | מקרא מגילה ביום ובלילה | קריאת מגילה לנשים ביום ובלילה | קריאת פרשת זכור לנשים |

עומק הפשט תצוה תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | כשרות משקאות חריפים 12 צפיות

עין יצחק תרומה תש"פ

זֵכֶר ל'מחצית השקל' – כמה ולמי? | ההכרזה על תרומת השקלים | נתינת זֵכֶר ל'מחצית השקל' – לכפרה |

יחוה דעת תרומה תש"פ

ארבע פרשיות | זכירת יציאת מצרים | קריאת פרשת זכור בספר תורה | קריאת התורה בשבת | קריאת זכור

האיחוד בחידוד תרומה תש"פ

עלון לאברכי כולל ולבני הישיבות ולכל לומדי התורה המאחד בקרבו חידודים ותשובות בהלכה ובאגדה 10 צפיות

שיעורי ליל שבת תרומה תש"פ

שכר יהודי שיתפלל ויאמר אחריו קדיש, ובהגיע העת התפלל גם על חשבון חיובים קודמים אחרים, האם מגיע לו בעבור

בית נאמן תרומה תש"פ

ארבע פרשיות | לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח | שבתות הפסקה | "זכר למחצית השקל" | פרשת זכור

אזמרה לשמך תרומה תש"פ

דיני קריאת פרשת זכור | חיוב קריאת 'זכור דאוריתא או דרבנן | האם נשים חיבות ב'זכור' | אופני קריאת

מעדני אשר תרומה תש"פ

האם הגזברים היה להם רשות להיכנס לבית של אנשים שחייבים כסף להקדש? | מדוע חיזקה התורה את הגבאי צדקה

הבינני תרומה תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן' 18 צפיות

בית מרן תרומה תש"פ

הלכות ברכות | עניית קדיש וקדושה בעמידה, בקריאת שמע וברכותיה, בברכת המזון, ובברכת מעין שלש | שומע כעונה תורת

שואלין ודורשין תרומה תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

לקראת שבת תרומה תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

ואביטה תרומה תש"פ

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות מהרב יצחק גינזבורג שליט"א 10 צפיות

דברי השירה תרומה תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב 8 צפיות

עומק הפשט תרומה תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | מאכל עם כיתוב בשבת 15 צפיות

דרישה וחקירה תרומה תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

שואלין ודורשין משפטים תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב