• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

יין ישן פסח תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 8 צפיות

ברוך שאמר צו תש"פ

היכונו לתחיית המתים – שנת תשע"ב | תיקון העקידה – שנת תשע"ח 25 צפיות

פרדס ניסים צו תש"פ

מתורתו של מו"ר הגאון הצדיק המקובל רבינו ניסים פרץ זצוקללה"ה 26 צפיות

שבת טיש צו תש"פ

ספורים ואגדות פנינים ופרפראות מדות והליכות 35 צפיות

יין ישן תצוה תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 13 צפיות

יין ישן יתרו תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 16 צפיות

יין ישן בשלח תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 15 צפיות

יין ישן בא תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 13 צפיות

ברוך שאמר בא תש"פ

סודה של מכת בכורות – שנת תשע"ג | ואומר לך בדמיך חיי- שנת תשע"ט 10 צפיות

פרדס ניסים בא תש"פ

מתורתו של מו"ר הגאון הצדיק המקובל רבינו ניסים פרץ זצוקללה"ה 12 צפיות

שבת טיש בא תש"פ

ספורים ואגדות פנינים ופרפראות מדות והליכות 26 צפיות

יין ישן וארא תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 12 צפיות

ברוך שאמר וארא תש"פ

ארבע כוסות של גאולה – שנת תשע"ה | תיקוני ליל הסדר – שנת תשע"ט 12 צפיות

ברוך שאמר שמות תש"פ

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי – שנת תשע"ה | גלות מצרים – שנת תשע"ט 12 צפיות

ברוך שאמר ויחי תש"פ

ברכה בכיוון אחר – שנת תשע"ב | הסכם זבולון ויששכר – שנת תשע"ט 8 צפיות

יין ישן ויחי תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 6 צפיות

יין ישן ויגש תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 7 צפיות

פרדס ניסים מקץ תש"פ

מתורתו של מו"ר הגאון הצדיק המקובל רבינו ניסים פרץ זצוקללה"ה 7 צפיות

ברוך שאמר וישב תש"פ

חלומם של שר המשקים ושר האופים – שנת תשע"ב | אם ירצה ה' – שנת תשע"ט 11 צפיות

סוכות – בהלכה ובאגדה

הלכות מצויות מפסקי מו"ר הרה"ג יעקב כהן שליט"א, דומ"צ בד"צ "נווה ציון", ב"ב. 14 צפיות

חנוכה – בהלכה ובאגדה

הלכות מצויות מפסקי מו"ר הרה"ג יעקב כהן שליט"א, דומ"צ בד"צ "נווה ציון", ב"ב. 8 צפיות

פורים – להלכה ולמעשה

הלכות מצויות מפסקי מו"ר הרה"ג יעקב כהן שליט"א, דומ"צ בד"צ "נווה ציון", ב"ב. 9 צפיות

פסח – להלכה ולמעשה

הלכות מצויות מפסקי מו"ר הרה"ג יעקב כהן שליט"א, דומ"צ בד"צ "נווה ציון", ב"ב. 11 צפיות