מיון וחיפוש
  • נקה טופס
נתוני האתר
12241
עלונים וגליונות
422
סוגי עלונים
706
נושאים שונים
141114
הורדות מהאתר
הישארו מעודכנים

עלון: עין יצחק

עין יצחק | שבועות תש"פ

מאכלי חלב בחג השבועות | מהו טעם מנהג אכילת מאכלי חלב בחג השבועות? | האם ניתן להסתפק בסעודת יום-טוב

עין יצחק | במדבר תש"פ

זהירות בקדושת בית הכנסת | האם מותר לאברכי-כולל לסעוד ארוחתם בהיכל בית-הכנסת? | ומה הדין לענין סעודה-שלישית בשבת? |

עין יצחק שמיני תש"פ

תוכנת ה'זום' ביום-טוב | מה היה טעם המתירים הדלקת חשמל ביו"ט? | כיצד דחו הפוסקים את טענתם? | האם

עין יצחק פסח תש"פ

מניני המרפסות | האם ניתן להשלים מנין עשרה אנשים דרך מרפסות הבתים? | מה עדיף, תפילה בשידור-חי דרך הטלפון,

עין יצחק צו תש"פ

מכירת-חמץ במגבלות ה'קורונה' | האם ניתן למנות את הרבנות דרך הטלפון וכיו"ב, כשליח למכור את החמץ? | האם חתימת

עין יצחק ויקרא תש"פ

ה'קורונה' – במחשבה ובמעשה | כיצד לקיים את מניני התפילות? | האם ניתן להשלים מנין עשרה דרך מרפסות? |

עין יצחק כי תשא תש"פ

מבודדי ה'קורונה' במצוות הפורים | השתדלות בתפילה לעצירת המגיפה | החובה ההלכתית לשמור על הנחיות משרד הבריאות | חובת

עין יצחק תצוה תש"פ

פרשת 'זכור' – הספר-תורה והמבטא | קריאת פרשת 'זכור'- מדאורייתא או מדרבנן? | קריאת פרשת 'זכור' בספר-תורה המהודר ביותר

עין יצחק תרומה תש"פ

זֵכֶר ל'מחצית השקל' – כמה ולמי? | ההכרזה על תרומת השקלים | נתינת זֵכֶר ל'מחצית השקל' – לכפרה |

עין יצחק יתרו תש"פ

האם 'בורא נפשות' פוטרת מעין שלש? | על חשיבות לימוד הלכות ברכות | האם ברכת 'בורא נפשות' כמוה כברכת

עין יצחק בשלח תש"פ

עליה-לתורה לעוברי-עבירה | מי הם העולים לספר תורה? | המגלח זקנו בתער – היש להעלותו לספר תורה? | האם

עין יצחק בא תש"פ

הסבון בשבת | האם יש בשימוש בסבון משום איסור מוליד בשבת? | הגזירה משום איסור סחיטת פירות בשבת |

עין יצחק שמות תש"פ

מד-חום חד פעמי בשבת | האם יש בכך איסור כתיבה בשבת? | האם מותר לשאול באורים-ותומים בשבת? | מהי

עין יצחק ויחי תש"פ

עשרה בטבת | מהי מטרת צום עשרה בטבת? | מדוע חמור צום עשרה בטבת יותר משאר צומות? | האם

עין יצחק ויגש תש"פ

משא הקודש של מרן הראשון לציון שליט"א מעמד סיום הש"ס המרכזי, מחזור י"ג, היכל ארנה, יום ב' טבת תש"פ

עין יצחק מקץ-חנוכה תש"פ

טבילת כוסיות לנרות חנוכה | האם צריך להטביל כוסיות לשתיה שנמלך להדליק בהן? | האם צריך להטביל כלים חד-פעמיים

עין יצחק וישב תש"פ

נשים בהדלקת נרות חנוכה נשים בהדלקת נרות חנוכה | מהי חובת הנשים בנר-חנוכה? | באיזו תקופה החל מנהג הדלקת

עין יצחק וישלח תש"פ

השימוש במי-בושם בשבת האם מותר להתיז מי בושם על בגדים? ועל נייר טישו? האם מותר ליתן ריח טוב במים

עין יצחק ויצא תש"פ

צעידה על עפר אחרי ריצוף חדש האם מותר לצעוד על עפר זה בשבת? איזו רצפה מותר להדיח בשבת? ובאלו

עין יצחק נח תש"פ

השואל מטר טרם הזמן שנקבע מדוע לא מתחילים לשאול גשמים החל מחג שמיני עצרת? והאם הטעם שייך גם בזמנינו?

עין יצחק כי תצא תשע"ט

הסליחות והשליח ציבור מדוע דוקא ימים אלו ימי רחמים ורצון? מתי הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות? ומה יעשה מי

עין יצחק שופטים תשע"ט

מהו הזמן הראוי לאמירת הסליחות? מדוע דוקא ימים אלו ימי רחמים ורצון? האם רבינו האריז"ל היה אשכנזי או ספרדי?

עין יצחק ראה תשע"ט

כבאות והצלה בשבת. מהיכן נלמד חיוב הצלת נפשות? איסור התמהמהות במצוות פיקוח נפש. האם בזמנינו כל דליקה היא בגדר

עין יצחק עקב תשע"ט

ברכת הגומל ותפילת הדרך לנוסע וטס. מי הם הארבעה החייבים לברך הגומל? מהו נוסח הברכה? האם המשתחרר ממאסר בתנאים

עין יצחק דברים תשע"ט

אכילת בשר בתשעת הימים מהו מקור וטעם מנהג איסור אכילת בשר ושתיית יין בתשעת הימים? האם מנהג האיסור הוא

עין יצחק מסעי תשע"ט

האם אפשר לשנות מנוסח 'נַחֵם' בתשעה באב? מהו מקור תפילה זו? חומרת שינוי נוסח התפילות שנוסדו בהררי קודש האם

עין יצחק מטות תשע"ט

היכול לצום בי"ז בתמוז או בתשעה באב – כיצד ינהג? מי שיכול לצום רק בי"ז בתמוז או בתשעה באב

עין יצחק פנחס תשע"ט

תיקון רכב במוסך של גויים האם מותר למסור הרכב בערב שבת? איסור אמירה לנכרי טעמי האיסור שליחות בנכרי לחומרא

עין יצחק בלק תשע"ט

טעימה מיין הקידוש חיוב טעימה מכוס של ברכה שיעור הטעימה שיעור "מלא לוגמיו" מי צריך לטעום? שיעור זמן הטעימה

עין יצחק חקת תשע"ט

קידש בבית הכנסת צריך לקדש בביתו שנית? קידוש במקום סעודה באילו מאכלים? האוכל פירות לאחר הקידוש השבע מתמרים האם

עין יצחק קרח תשע"ט

הקידוש והיין של מחללי שבת-קודש חובת מצוות קידוש על כל איש מישראל מחלל-שבת – האם יינו יין נסך? מחללי-שבת

עין יצחק שלח תשע"ט

מצוות קידוש בליל שבת הזריזות לעשיית הקידוש בליל-שבת מצוות תוספת שבת האם צריך לאכול כזית לאחר צאת הכוכבים? האם

גלילה לראש העמוד

להקדשת האתר לרפואה או לע"נ יש ליצור קשר עם מערכת תורת יוסף

058-7175517

שליחת / בקשת עלון למערכת האתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית