• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

מעדני אשר ויקרא תש"פ

מדוע הכשירה התורה להביא לקרבנות רק בהמות ולא חיות טהורות? | מדוע אי אפשר להביא קרבנות מן הדגים? |

מעדני אשר ויקהל-פקודי תש"פ

האם מותר ללמוד תורה ליד חולי קורונה דהתורה מגין דשלוחי מצוה אינם ניזוקים?האם יש מצות ביקור חולים בחולה במחלת

מעדני אשר כי תשא תש"פ

מדוע בפיקוח נפש מותר לחלל שבת ולא אמרינן שהמצוה תגין שלא לו נזק שומר מצוה לא ידע דבר רע?

מעדני אשר פורים תש"פ

שיכור שחילק הרבה כסף בפורים האם צריכים להחזיר לו את זה? | מי ששלח משלוח מנות והמקבל היה שיכור

מעדני אשר תרומה תש"פ

האם הגזברים היה להם רשות להיכנס לבית של אנשים שחייבים כסף להקדש? | מדוע חיזקה התורה את הגבאי צדקה

מעדני אשר משפטים תש"פ

מי שלווה כסף ואינו יודע מאיפה יחזיר האם נקרא רשע ופסול לעדות? | מי שאינו מחזיר הלואה שנטל האם

מעדני אשר יתרו תש"פ

כשאבא מוזג כוס לבנו האם אסור לבן לשתותו דהויא זלזלול בכיבוד אב? | האם לבן מותר לישון במיטתו של

מעדני אשר בשלח תש"פ

איזה היתר יש בשבת לסיים התפילה אחר חצות הרי אסור להתענות בשבת רק עד חצות | מדוע בסעודה שלישית

מעדני אשר בא תש"פ

מדוע אסור לאכול קרבן פסח מבושל הרי רוב אנשים אוכלים בשר מבושל? | האם גם בכל הקרבנות יש איסור

מעדני אשר וארא תש"פ

חולה הנמצא במקום שאסור לברך האם מותר לאכול בלא ברכה? | חולה הנמצא במקום שאסור לברך ורוצה להריח בשמים

מעדני אשר שמות תש"פ

האם עדיף לשלוח ציבור שיש לו צרות דמתפלל יותר בכוונה? | מי שמחזיר כשמביישים אותו האם נקרא רשע? |

מעדני אשר ויחי תש"פ

כשאבא מצוה בחייו לעשות דבר לאחר מותו האם צריך לשמוע בקולו? | האם עיקר מצות כיבוד תלוי בלב? |

מעדני אשר סיום הש"ס תש"פ

מי שלא זכה לסיים הש"ס ומשתתף בסיום האם נחשב כאילו שסיים את הש"ס כולו? | האם במעמד סיום הש"ס

מעדני אשר ויגש תש"פ

האם יש איסור לברך גוי משום איסור לא תחנם? | האם כשיש גוי בבית בשעת ברכת המזון צריך להחליף

מעדני אשר מקץ-חנוכה תש"פ

האם יש חיוב להודות להקב"ה בכל רגע ורגע על הניסים שעושה עמנו בכל רגע דכל נשימה ופסיעה זה נס?

מעדני אשר וישב תש"פ

איך מותר לומר הנרות הללו אחר שהדליק הנר הראשון לפני שגמר להדליק הכל הרי זה הפסק? | האם נרות

מעדני אשר חג השבועות תשע"ט

מדוע המלאכים לא התנגדו כשרצה הקב"ה לתת את התורה לגויים אלא רק כשרצה לתת לישראל? האם עם ישראל ישנו

מעדני אשר במדבר תשע"ט

מדוע ניתנה התורה דווקא במקום מדבר ולא במקום ישוב? מי שנולד עם שני ראשים האם נחשב לשניים? האם הבכורים

מעדני אשר בחוקתי תשע"ט

מדוע התחבא רבי שמעון בתחילה בבית המדרש הרי זה מקום הראשון שיחפשו אותו שם? מדוע רבי אלעזר בנו של

מעדני אשר בהר תשע"ט

האם מותר לעשות חלאקה לקטן בבית הכנסת? האם יש ללוה איסור להתחנף למלוה? האם יש איסור להאכיל מפירות שמיטה

מעדני אשר אמור תשע"ט

איך יכול להיות שכהנים משרתי ה' הם בעלי מריבה וכעס? כהן כשמטמא לקרובים אם יש שמה בבית הקברות עוד

מעדני אשר קדושים תשע"ט

מדוע ציותה התורה לכבד תלמידי חכמים הרי יכול לבא לגאות וישכח כל מה שלמד? תלמיד חכם שעומד בתור במכולת

גלילה לראש העמוד

דיווח על עלון חדש

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית