• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

אזמרה לשמך משפטים תש"פ

דיני ברכת מורי האש | האם צריך להסתכל בציפורני הידיים לפני ברכת 'בורא מאורי האש' או לאחריה | מי

אזמרה לשמך יתרו תש"פ

שו"ת בדיני עניית אמן הלכות זימון ותפילה | הליכה לבית כנסת דין טלטול תינוק שעליו מוקצה

אזמרה לשמך בא תש"פ

דיני מתנה בשבת | האם מותר לתת מתנה בשבת | אופנים בהם מותר לתת מתנה בשבת | האם ביום

אזמרה לשמך וארא תש"פ

בדין שניים מקרא ואחד תרגום | האם די בקריאת שנים מקרא עם פירוש רש"י במקום תרגום | האם חובה

אזמרה לשמך שמות תש"פ

בדין שניים מקרא ואחד תרגום | צורת הקריאה | האם די בקריאת שניים מקרא עם פירוש רש"י | האם

אזמרה לשמך ויחי תש"פ

בדין גזרת "שטרי הדיוטות" | לדעת המשנה ברורה אסור לקרוא עיתונים בשבת | האם מותר לקרוא ספרי מדע, אנלית

אזמרה לשמך ויגש תש"פ

דיני טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו | הגדרת צורך מקומו | פתיחת דלת תנור בשבת להוציא אוכל ממנו

אזמרה לשמך וישב-חנוכה תש"פ

איסור אכילה ומלאכה לפני הדלקת נרות | מלאכה לאחר הדלקת נרות | זמן ההדלקה | הדלקת נר חנוכה ותפילת

אזמרה לשמך וירא תש"פ

הזכרת ותן טל ומטר בשבת שכח ותן טל ומטר במנחה של ערב שבת. טעה והתפלל תפילת חול בשבת ולא

אזמרה לשמך נח תש"פ

הלכות תפילה השלמת ברכת אמת ויציב לאחר התפילה. חלקי התפילה שיכול להשלימם לאחר תפילת שמונה עשרה. שואל ומשיב

אזמרה לשמך בראשית תש"פ

הלכות תפילה דיני ברוך הוא וברוך שמו עמידה בקדיש הפסק ועניה אחרי אמירת "יהיו לרצון" שואל ומשיב טעה ואמר

אזמרה לשמך ראה תשע"ט

המסופק אם אמר יעלה ויבוא בראש חודש תפירת בגד בראש חודש שואל ומשיב האם מותר להסתפר או להתגלח בראש

אזמרה לשמך מסעי תשע"ט

הלכות תשעה באב שחל בשבת קבלת התענית, דיני הבדלה הלכות תשעה באב שואל ומשיב מעוברת ומניקה, האם מותרת לאכול

אזמרה לשמך מטות תשע"ט

דברים שיש להקפיד בשהייה במקומות נופש. המטבח שימוש בכלי המטבח צימרים ודירות בארץ ישראל (בבעלות אינו שומר תורה ומצוות)

אזמרה לשמך בלק תשע"ט

לשבור קליפת ביצה בשבת באופן שימחק הכיתוב הדחת ידיו מלכלוך דיו או צבע בשבת רחיצת איפור שעל הפנים בשבת

אזמרה לשמך חקת תשע"ט

משחק פאזל בשבת משחק באותיות מגנט בשבת מקל הליכה לקבוע את גובהו בשבת שואל ומשיב עכבר וכן כל שקצים

אזמרה לשמך קרח תשע"ט

איסוף צעצועים העשויים מעץ מהרצפה בשבת שואל ומשיב האם אפשר לבשל באותו הסיר דגים ואח"כ בשר? האם אפשר לאפות

אזמרה לשמך שלח תשע"ט

דיני ערב שבת צריבת תמונות ממחשב בערב שבת לאחר זמן מנחה לגזוז ציפורניים ביום רביעי לגזוז ציפורניים ביום ה'

אזמרה לשמך בהעלותך תשע"ט

דיני ערב שבת לכבס במכונת כביסה ביום שישי ובליל שישי תספורת קודם תפילה בערב שבת עריכת ספרים בערב שבת

אזמרה לשמך נשא תשע"ט

דיני רחיצה ביום טוב דיני רחיצה במים חמים ביום טוב דיני חימום מים ביום טוב עבור רחיצה גדרי הוחמו

אזמרה לשמך במדבר תשע"ט

תספורת לנוהגים כמנהג האריז"ל שואלים ודורשים חג שבועות אמירת תחנון בערב חג השבועות זמן תפילת ליל יו"ט ברכה על

אזמרה לשמך בחוקתי תשע"ט

תזמורת בסעודת מצוה תזמורת במעמד הכנסת ספר תורה בימי העומר ריקודים ומחולות בליל ל"ג בעומר נישואין בליל ל"ג בעומר

אזמרה לשמך בהר תשע"ט

שמע ספירת העומר מאחר אם עולה לו לעניין שימשיך לספור בברכה להפסיק באמצע שמונה עשרה לצורך מצות ספירת העומר

אזמרה לשמך אמור תשע"ט

מוזיקת ליווי במצגת או בסיפור השמעת מוזיקה בגני ילדים שמיעת שירי רגש בימי הספירה השתתפות בשמחת נישואין בימי העומר

אזמרה לשמך קדושים תשע"ט

קניית בגדים בימי הספירה קניית כלים חשובים בימי העומר קניית פרי חדש בימי הספירה קניית נעלים חדשות בימי העומר

אזמרה לשמך תזריע תשע"ט

א. האם אפשר לעשות מכירת חמץ כבר הרבה ימים לפני פסח ב. ביאור כמה מנוסחאות ודיני שטר מכירת חמץ מכירת

אזמרה לשמך שמיני תשע"ט

המטבח מכשירי הבישול והאפייה כירת הגז כיריים חשמליות כיריים חשמליות עם משטח זכוכית ארון מעל כיריים וקולט אדים פלטה

אזמרה לשמך ויקרא תשע"ט

תענית אסתר זכר למחצית השקל הלכות פורים ליל פורים על הניסים אכילה קודם קריאת המגילה קריאת המגילה בלילה וביום

אזמרה לשמך פקודי תשע"ט

הפטרת פרשת פיקודישו"ת בענין הדלקת נרות שבת הדלקת נרות במצית גז לבני ספרד שנהגו לברך קודם ההדלקה, אם תוכל

אזמרה לשמך ויקהל תשע"ט

בעניין הבדלה האם אפשר לברך ברכת מאורי האש בהבדלה על אור החשמל לבלוע כדור לפני הבדלה שכח להבדיל במוצאי

אזמרה לשמך כי תשא תשע"ט

הבדלה בעמידה או בישיבה נתן לבנו קטן פחות מבן שלוש לשתות את כוס ההבדלה במוצאי שבת חזון האם יצא

אזמרה לשמך תצוה תשע"ט

חולה שאיינו יכול לשתות מהיין רק מעט כיצד ינהג בהבדלה שמע בהבדלה רק את ברכת המבדיל ולא שמע את

אזמרה לשמך תרומה תשע"ט

האם יש מעלה להבדיל דווקא על יין האם אפשר בשעת הדחק לעשות הבדלה על בירה או קפה שיעור שתיית

אזמרה לשמך בשלח תשע"ט

אם יין הקידוש פוטר שאר משקין אם צריך ליטול ידיים דווקא במקום הקידוש אם לשתות מיין הקידוש ולהיכנס בספק

אזמרה לשמך בא תשע"ט

לצאת ידי חובת לחם משנה בדבר שברכתו מזונות שכח רצה בברכת המזון של סעודת היום לאחר שכבר אכל מזונות

אזמרה לשמך וארא תשע"ט

קידש קודם מוסף אם צריך לחזור ולקדש קידש בשבת ביום על מזונות אם צריך לחזור ולקדש בעת הסעודה

אזמרה לשמך שמות תשע"ט

האם צריכים המסובים לשתות מכוס הקידוש נשים האם חייבות לקדש בבוקר קודם התפילה קידוש קודם התפילה אם מועיל

אזמרה לשמך ויחי תשע"ט

מי שאין לו יין לקידוש היום אם מוטב שיקדש על חמר מדינה או על פת אינו יכול לשתות יין

אזמרה לשמך ויגש תשע"ט

אכילה ושתיה בזמן תוספת שבת קודם קידוש הוספת מים למיץ ענבים בקידוש מיץ ענבים מפוסטר אם כשר לקידוש אם

אזמרה לשמך מקץ תשע"ט

טלטול החנוכיה בשבת לאחר שכבו הנרות זמן ההדלקה במוצאי שבת הדליק בטעות בשמן של חבירו השתמשות בשמן הנותר מנרות

אזמרה לשמך וישב תשע"ט

איסור אכילה ומלאכה לפני הדלקת נרות חנוכה מלאכה לאחר הדלקת נרות חנוכה זמן הדלקת נרות חנוכה הדלקת נר חנוכה

אזמרה לשמך וישלח תשע"ט

בעניין הדלקה במקום האכילה או במקום השינה בירור דעת הרא"ש שבמקום חשד מדליק במקום השינה בדעת הרשב"א שידליק במקום

אזמרה לשמך ויצא תשע"ט

בעניין סוף זמן הדלקת נר חנוכה ובענין מי שאינו נמצא בביתו בזמן ההדלקה, או המחכה לאשתו שאינה נמצאת בזמן

אזמרה לשמך תולדות תשע"ט

עריכת קידושא רבה בהולדת הבת שו"ת בעניין הדלקת נרות שבת חלק ה באופן שהאם אינה שוהה בביתה אם ידליק

אזמרה לשמך חיי שרה תשע"ט

שו"ת בעניין הדלקת נרות שבת חלק ד תלמידי ישיבה היכן ידליקו נרות שבת זוג שכל אחד מתארח במקום אחר

אזמרה לשמך וירא תשע"ט

שו"ת בעניין הדלקת נרות שבת חלק ג מתארחים בשבת בבית ההורים אם ידליקו נרות כיצד לזכות חלק בנרות תלמידי

אזמרה לשמך לך לך תשע"ט

שו"ת בעניין הדלקת נרות שבת חלק ב הדלקת נרות לקטנים הלנים בביתם ואוכלים אצל אחרים הדלקת נרות לקטנים הנשארים

אזמרה לשמך נח תשע"ט

שו"ת בעניין הדלקת נרות שבת חלק א הדלקת נרות אם במקום אכילה או במקום הלינה האוכלים סעודה באולם היכן

אזמרה לשמך וילך תשע"ט

דיני ערב יום הכיפורים טבילה בערב יום כיפור מצות אכילה בערב יום כיפור דברים שלא אוכלים בערב יום כיפור

אזמרה לשמך נצבים תשע"ח

דיני ערב ראש השנה תענית בערב ראש השנה אמרית תחנון תקיעת שופר התרת נדרים דיני ליל ראש השנה דיני

אזמרה לשמך כי תבא תשע"ח

דיני ארבעת המינים נחלקה התיומת נקטם ראש הלולב נקודות שחורות שעלו באתרוג ממקרים חיצוניים

אזמרה לשמך כי תצא תשע"ח

בעניין סוכת פרגולה הקדמה סוכה לשם צל סוכה ישנה סוכה העשוייה לדירה חיבור נסרים במסמרים גזירת תקרה דירת קבע

אזמרה לשמך שופטים תשע"ח

דיני דפנות הסוכה הקדמה שיעור אורך ורוחב הסוכה גובה הסוכה דפנות שאינם מגיעות עד הסכך דפנות אינן מגיעות עד

אזמרה לשמך ואתחנן תשע"ח

דברים שיש להקפיד בשהיה במקומות נופש המטבח שיש ברז כיור מיקרוגל צלחת המיקרוגל תנור תבניות התנור רשת התנור טוסטר

אזמרה לשמך דברים תשע"ח

דיני תשעה באב שחל בשבת סעודות שבת זמירות שבת לימוד תורה בשבת דברים שבצנעה סעודה שלישית קבלת תענית פינוי

אזמרה לשמך פנחס תשע"ח

הלכות מזוזה המוסר מזוזות לבדיקה האם כשמחזירן צריך לברך הנכנס לגור בדירה ומחליף את מזוזות הבית במזוזות חדשות האם

אזמרה לשמך בלק תשע"ח

הלכות ד' תעניות החייבים בתענית ההנהגה בלילה שלפני הצום איסור אכילה בצום טעימה שטיפת הפה צחצוח שיניים תרופות בליעת

אזמרה לשמך חקת תשע"ח

בענין דברים האסורים משום רוח רעה ומשום גילוי מאכל שהיה בתוך מזוודה או בתוך כלי תחת מיטה שישנו עליה,

אזמרה לשמך קרח תשע"ח

בענין תפילה על הרשעים שימותו האם אפשר להתפלל על הרשעים שימותו, או שצריך להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה

אזמרה לשמך שלח תשע"ח

שאלות בענייני הפרשת חלה חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על השולחן במקום מסויים ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה

אזמרה לשמך בחוקתי תשע"ח

פסקי הלכות שבועות שואלים ודורשים אמירת תחנון ברכה על שתיה כשממשיך לשתות על פני משך זמן רב ברכות השחר

אזמרה לשמך בהר תשע"ח

וכי תמכרו ממכר לעמיתך ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך אני ה' אלוקיכם לברר מחיר בחנות שלא על

גלילה לראש העמוד

דיווח על עלון חדש

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

דילוג לתוכן