• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

שיעורי ליל שבת קרח תשע"ט

ביקש מחבירו סולם כדי לעשות בו שילוח הקן, והלך חבירו והקדימו במצוה, האם חייב לו עשרה זהובים ונחשב רשע

מתורתו של צדיק קרח תשע"ט

משנתו של מרן רבי יעקב אביחצירא זי"ע | על דרך הפשט לקט דרושים ומאמרים, בביאור פשט מצוות התורה וענייני

בית מרן קרח תשע"ט

הלכות בישול בשבת אם בישול שאינו על האש אסור מדאוריתא. אם יש איסור בהבערת או כיבוי ניצוצות. אם יש

תיקוני עירובין חקת תשע"ט

החשש לשריפות מועיל להכשיר עירובים התרחבות הביקוש לעשית עירובים שכונתיים, וגודל זכותם חשיבות התכנון המקצועי לפני ההתקנה האם אפשר

עין יצחק קרח תשע"ט

הקידוש והיין של מחללי שבת-קודש חובת מצוות קידוש על כל איש מישראל מחלל-שבת – האם יינו יין נסך? מחללי-שבת

אזמרה לשמך קרח תשע"ט

איסוף צעצועים העשויים מעץ מהרצפה בשבת שואל ומשיב האם אפשר לבשל באותו הסיר דגים ואח"כ בשר? האם אפשר לאפות

בית נאמן קרח תשע"ט

א. מים אחרונים אחר רחיצת ידים. ב. הטעם שעושים מים אחרונים. ג. למה יש שריפות? ד. זעקת השבת. ה.