פשטות המתחדשים | טבת תש"פ | גליון 10

פשטות המתחדשים | טבת תש"פ | גליון 10

שער הראשון על סדר הפרשות:
הרב מרדכי הלפרין מיישב את הסתירה בין דברי הראשונים ש'אין מלך בלא עם' לאמירה ההפוכה ב'תהילה לדוד' ובפיוט 'אדון עולם'. | – כמה נאה לגלות ששפת הסוד עומדת ביסודה על אדני הפשט – | * כך במאמרו של הרב רפאל ספייער 'על קרבן פסח ומכת בכורות', אשר מלבד ביאור פרשות יצי"מ ב'שמות' וב'יחזקאל', אשר דרכם מתבהר מהות פסח ויציאת מצרים, גם מבהיק כמאליו עומק כוונת בעלי הסוד על ליל הסדר. | * הרב שמואל קלופפר מבאר את תולדות עשיו וחילופי שמות נשותיו. | * הרב מרדכי אלתר מציע ביאור חדש למהלכי יוסף עם אחיו. | * הרב יחיאל ורטהיימר מראה בכתובים את ה'הזמנה הכפולה' שהועמדה בפני יעקב למצרים, של יוסף ושל פרעה – להשתקע או לגור, ובחירת יעקב. | * ר' משה גינצלר מהלך לתולדותיו של שבט שמעון לאורך התנ"ך ומתחקה אחר התגשמות דברי יעקב "אֲחַלְּקֵם בְּיַעֲקֹב וַאֲפִיצֵם בְּיִשְׂרָאֵל". | * הרב ישראל מאיר בריסקמן מבאר את דברי הרמב"ן בענין קביעת מזוזה זכר ליציאת מצרים. | * הרב שלמה לאבל מתמקד במרכזיות הסוס והרכב בשירת הים. | * את השער הראשון חותם מאמרו של העורך הרב שמואל בן שלום בו הוא מבאר את נבואת המנורה של זכריה, הפטרת חנוכה.

השער השני יוחד למו"מ מרתקים, שם המדור נקרא 'סופרים וספרים':
* הנושא הראשון, החידוש המסעיר של הרב סמט בפרשת ברכות אפרים ומנשה, והגאון הליטאי-ירושלמי שהקדימו בכתביו לפני כמאה שלושים שנה. התייחדו לנושא זה הקדמה קצרה וכמה מאמרים. ראה שם בהקדמה. | * ובחלקו השני מו"מ בין הגאון ר' משה מרדכי שולזינגר זצ"ל לבין יבדל לחיים הג"ר שמואל חיים דומב שליט"א. גם לנושא זה התייחדה הקדמה קצרה מאת הרב ישראל שפירא.

בגיליון זה, השער השלישי כבר הופך למסורת על שני מדוריו:
* המדור 'לעיונא' בעריכת הרב חיים מצגר – שאלות בעומק פשט הפרשיות, ותשובות חכמי בי מדרשא |* ומדור 'הערות והארות' – על סדר הפרשיות פרי עטם של עמלי התורה וחכמיה.

164 צפיות

השארת תגובה

עלונים נוספים מעלון זה:

גלילה לראש העמוד

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית