מעדני אשר | במדבר תש"פ

מעדני אשר | במדבר תש"פ

מי שחייב מיתה בידי שמים ויש לו ילדים טובים האם אין ממיתים אותו כדי שיוכל לחנך את ילדיו? | מי שאינו מתחתן האם חייב מיתה? | האם כשיש לאדם ילדים הוא יודע יותר לכבד את הוריו כיון שמרגיש איך שמכבדים אותו? | אבא שנפסל ופטרהו אותו ממשרה והניחו את בניו ממלא מקום האם כשאבא חוזר מותר לבן גם להישאר? | האם שבט לוי כשגירשו את נשותיהם כשפרעה גבר הגזירות שוב לא התחתנו שוב? | מדוע קורים דווקא בפרשת במדבר לפני חג השבועות?

54 צפיות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד

להקדשת האתר לרפואה או לע"נ יש ליצור קשר עם מערכת תורת יוסף

058-7175517

שליחת / בקשת עלון למערכת האתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית