מעדני אשר במדבר תשע"ט

מעדני אשר במדבר תשע"ט

  • מדוע ניתנה התורה דווקא במקום מדבר ולא במקום ישוב?
  • מי שנולד עם שני ראשים האם נחשב לשניים?
  • האם הבכורים שהיו עושים את העבודה היו צריכים ללבוש בגדי כהונה?
  • האם רב שהוא עניו יש יותר לסמוך על הפסקים שלו שיש לו יותר סייעתא דשמיא לכווין לאמת?
  • תינוק חולה שאי אפשר למולו עדיין והגיע זמן הפדיון האם אפשר לפדותו אע"פ שלא נימול?

85 צפיות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית