מעדני אשר בחוקתי תשע"ט

מעדני אשר בחוקתי תשע"ט

 • מדוע התחבא רבי שמעון בתחילה בבית המדרש הרי זה מקום הראשון שיחפשו אותו שם?
 • מדוע רבי אלעזר בנו של רבי שמעון התחבא במערה הרי הוא לא היה בכלל הגזירה?
 • מדוע רבי שמעון כעס על יהודה בן גרים הרי מילתא דמתאמרא באפי תלתא אין בזה לשון הרע?
 • מדוע רבי שמעון בר יוחאי לא שנא דברים שהקב"ה שונא אותם?
 • את מי אבא יותר אוהב ומרחם על הבנים שלו או על הבנות שלו?
 • מי מרחם יותר על הילדים האבא או האמא?
 • האם מותר לעשות חלאקה לקטן בבית הכנסת?
 • האם רופא כהן אסור לטפל בגוסס כשיש רופאים אחרים?
 • האם יש איסור לכהן ללמוד רפואה דמכניס עצמו לספק איסור של טומאת כהנים?
 • האם יש איסור להאכיל מפירות שמיטה לגוי?
 • מי יותר חשוב תלמיד חכם או ספר תורה?
 • האם אין איסור להונות נכרי?
 • מדוע ציותה התורה לכבד תלמידי חכמים הרי יכול לבא לגאות וישכח כל מה שלמד?

62 צפיות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד

להקדשת האתר לרפואה או לע"נ יש ליצור קשר עם מערכת תורת יוסף

058-7175517

שליחת / בקשת עלון למערכת האתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית