מעדני אשר בהר תשע"ט

מעדני אשר בהר תשע"ט

 • האם מותר לעשות חלאקה לקטן בבית הכנסת?
 • האם יש ללוה איסור להתחנף למלוה?
 • האם יש איסור להאכיל מפירות שמיטה לגוי שעובד אצלו?
 • האם כשמוכרים חפץ לנכרי אין איסור להונות אותו?
 • האם יש איסור לעשות ביטוח או תכנית חסכון דמראה שאין לו אמונה?
 • תלמיד חכם שנפל עם ספר תורה ושניהם על הרצפה את מי צריך להרים תחילה?
 • האם רופא כהן אסור לטפל בגוסס כשיש רופאים אחרים?
 • כהן כשמטמא לקרובים אם יש שמה בבית הקברות עוד לויה האם מותר לו גם ללכת?
 • האם יש איסור לכהן ללמוד רפואה דמכניס עצמו לספק איסור של טומאת כהנים?
 • מי שגונב חפץ מגנב מה שגנב ממנו האם עובר על לא תגזול?
 • מי שאוכל בעמידה האם אינו יכול לברך לישב בסוכה?

62 צפיות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד

להקדשת האתר לרפואה או לע"נ יש ליצור קשר עם מערכת תורת יוסף

058-7175517

שליחת / בקשת עלון למערכת האתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית