מים חיים בהר תשע"ט

מים חיים בהר תשע"ט

מדיני מוריד הטל – ותן ברכה

 • מתי מתחילים לומר מוריד הטל – ותן ברכה
 • טעה ואמר מוריד הגשם
 • חזר בו תוך כדי דיבור
 • מסופק מה אמר
 • מסופק אם הורגל
 • אמירת ותן ברכה בשבת
 • לא ידע שהתחילו מוריד הטל

שאלות מצויות

 • תפילת ציבור בעזרת נשים האם יוצאים ידי חובה?
 • עניית אמן או קדושה באמצע ברכת כהנים?
 • במנין שמתפללים בו אבי הבן והסנדק בימי שני וחמישי ורק אחד יכול לקבל עליה מי קודם?
 • נגע במזוזה או בנביא הכתוב על קלף באמצע הסעודה האם צריך לחזור וליטול ידיים?
 • כשיש לפני כמה מיני פרוסות עוגה, האם צריך לחשוב על איזה מהן יש לו לברך מזונות?
 • הזמין טיול בספינה למשך שבוע כולל שבת, האם מותר לו לנסוע?
 • חילונים שרצו להתארח במלון חרדי לכמה ימים ולעזוב באמצע שבת רח"ל, ושילמו מראש את כל התשלום, האם מותר לעשות כן או שמא נחשב שעוזרם בחילול שבת?
 • האם מותר לצאת בשבת כשהוא לבוש מעיל גשם מניילון, כשבכוונתו היא להגן על מעילו שלא יינזק מהגשמים?
 • האם מותר ללכת בשבת ברשות הרבים או מחוץ לעירוב כשיש כיפה מתחת לכובע?
 • יש לו שתי מגירות במקפיא, באחת מונחת הגלידה ובשניה דגים קפואים שהם מוקצה, ואינו זוכר באיזו מגירה הניח את הגלידה, האם משום ספק טלטול מוקצה מותר בשבת לפתוח מגירה, ומשום ספק דרבנן לקולא?
 • חילול שבת להצלת כלב?
 • האם גשם יכול לגרום לפסילת עירוב?
 • הפריש חלה משיעור קטן, ונצטרף השיריים לשיעור גדול?
 • לא הפריש חלה לפני האפייה?
 • ספירת אנשים ע"י הרהור או מכונה?
 • קנה מפטיר ומכר לחברו?
 • קנה מפטיר ועלה ואדם אחר עלה?
13 צפיות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד

דיווח על עלון חדש

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית