בית נאמן | במדבר תש"פ

בית נאמן | במדבר תש"פ

אליהו הנביא | היתר מכירה | להזהר בכבוד תלמידי חכמים | נסי מלחמת ששת הימים | עמידה בעשרת הדברות | כתב אשורי | ברכת ’מעין שבע‘ בצל הקורונה (וכשלא מתפללים בביהכ“נ), וכן בליל פסח שחל בשבת | לכל דבר בקבלה יש מקור גם בפשט | יש ברכות שמברכים דלא כהכרעת מרן | הקב“ה שומע תפלת כל אחד ואחד | פורים סרגוסה | רבי חיים חורי זצוק“ל | רפואה מהקורונה | ”נשמת כל חי“ או הלל ביום ירושלים.

207 צפיות

השארת תגובה

עלונים נוספים מעלון זה:

גלילה לראש העמוד

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית